ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko
email: miastko@komornik.pl

Licytacje

LICYTACJE W DNIU 15 WRZEŚNIA 2014R.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2014r. o godz. 09:30 w kancelarii  mieszczącej się 77-200 MIASTKO    ul. Kaszubska 21 Miastko, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości    
należącej  do dłużnika
położonej: KAWCZE,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00000688/0]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 128/2 o pow. 0,59 ha

Suma oszacowania wynosi 317.160,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 237.870,00zł.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

 

LICYTACJE W DNIU 16WRZEŚNIA 2014R

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-09-2014r. o godz. 12:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników
położonej: 77-200 Miastko, Biała 14
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00001738/3]
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana składająca się z działki gruntu nr 70/1 o pow. 0,1837 m2. Na nieruchomości posadowiony jest dom składający się z czterech pokoi, dwóch kuchni, trezch korytarzy, łazienki z wc o pow. 125,45 m2

Suma oszacowania wynosi 64.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     48.060,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-09-2014r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku  przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: Kępice, Korzybie
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00010757/8]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu nr 166 o pow. 0,3800 ha

Suma oszacowania wynosi 17.760,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     13.320,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.776,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

LICYTACJE W DNIU 22 WRZEŚNIA 201R.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku  przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników
położonej: Miastko, Tursko 17/4
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00006150/2]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana - działka gruntu nr 78 o pow. 0,2313 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 64,60 m2 (budynek składa się z sieni, przedpokoju, z którego przechodzi się do kuchni i łazienki, natomiast z kuchni dostępne są dwa przejściowe pokoje) oraz  budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 82.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     61.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

LICYTACJE W DNIU 29 WRZEŚNIA 2014R.

 

 

                   OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-09-2014r. o godz. 10:00 w Miastku przy ulicy Klonowej 4 (PPHU Meblomark S.C.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.Spawarka Migomat "MIG" 18013   1 [szt.]300,00    **) 225,00
2.Butla gazowa CO2   1 [szt.]50,00    **) 37,50
3.Wyrzynarka do drewna " Bruder Mannesman" nr 12895 1 [szt.]130,00    **) 97,50
4.Szlifierka kątowa PAG860C 860W   1 [szt.]50,00    **) 37,50
5.Szlifierka kątowa "Black&Decker" CD105   1 [szt.]70,00    **) 52,50
6.Wentylator- suszarka IMQ na 230V   1 [szt.]50,00    **) 37,50
7.Mufy do prądu "Walther"   2 [szt.]25,00 *) **) 18,75
8.Rozdzielacz prądu z licznikiem typu "Sam"   1 [szt.]40,00    **) 30,00
9.Wyciągarka linowa "Einhell" BT-EH, udźwig 1000kg nr 01017 1 [szt.]
450,00    **) 337,50
10.Szlifierka kątowa "Lund" 79116, 230V/600W rok 2008 1 [szt.]60,00  45,00
11.Zagęszczarka do gruntu "Kipor" KG200, niesprawna, wymaga naprawy
1 [szt.]150,00    **) 112,50
12.Pustak szklany 5 opakowań, 19x19x8 cm   50 [szt.]15,00 *) **) 11,25
13.Płytki ścienne 15x50mm, 20 opakowań   18 [szt.]15,00 *) **) 11,25
14.Wyciągarka ręczna łan\ńcuchowa- kołowrót, zblocze, łańcuch, zaczep
1 [szt.]70,00    **) 52,50
15.Drabina aluminiowa malarska wysok. 2,5m   1 [szt.]60,00    **) 45,00
16.Kompresor kolowru niebieskiego o pojemności 120l. 1 [szt.]300,00    **) 225,00
17.Podpory do stołu narzędziowego   4 [szt.]50,00 *) **) 37,50

18.Szlifierka kątowa "Lund" 79116, rok prod. 2012 1 [szt.]40,00 **) 30,00
19.Szlifierka kątowa "Vulgans" 1M-XP03-125A, 750w 1 [szt.]40,00    **) 30,00
20.Wiertarka udarowa "Mac Allister" MHD600, nr00118 1 [szt.]60,00    **) 45,00
21.Wyrzynarka do drewna nr 002251, typ PJS550 1 [szt.]90,00    **)
67,50
22.Szlifierka taśmowa ręczna PBS850   1 [szt.]80,00    **) 60,00
23.Osłona spawalnicza na twarz   1 [szt.]20,00    **) 15,00
24.Pneumatyczny pistolet do zszywek "BeA" nr01144097 1 [szt.]
60,00    **) 45,00
25.Szlifierka oscylacyjna "Mac Allister" MSS300 1 [szt.]80,00    **) 60,00
26.Wiertarka "Einhell" Global BH-G826   1 [szt.]40,00    **) 30,00
27.Ładowarka "Einhell Batterumaster" 12V 5A, nr 01020 1 [szt.]25,00    **) 18,75
28.Szlifierka taśmowa "Makita Belt Sander" 9030 1 [szt.]40,00    **)
30,00
29.Spawarka inwektorowa Tigmma Dedra nr 60974 rok 2010, 230V/200A
1 [szt.]120,00    **) 90,00
30.Kompresor model IPC0968PL, 900l. rok 2009, nr87320170 1 [szt.]
350,00    **) 262,50
31.Tokarka narzędziowa "Bernardo" Profi 750E, nr 0070112, rok 2007
1 [szt.]4 000,00    **) 3 000,00
32.Wiertarka pionowa, "PROMC"   1 [szt.]180,00    **) 135,00

33.Imadło monterskie   1 [szt.]60,00    **) 45,00
34.Ściski metalowe, 7szt.   1 [szt.]10,00    **) 7,50
35.Rozdzielacz prądu   1 [szt.]30,00    **) 22,50
36.Butla gazowa(zielona)   1 [szt.]50,00    **) 37,50
37.Łożyska- 22m (nieużywane)   50 [szt.]20,00 *) **) 15,00
38.Laptop Fujitsu Siemens MDGQC-X6F2D-JF6CV + 2 myszki 1 [szt.]
200,00    **) 150,00
39.Lampa jarzeniowa z kablem YJD-A-17   1 [szt.]10,00    **) 7,50
40.Ładowarka akumulatorowa BR12E-B1HR   1 [szt.]20,00    **) 15,00
41.Radio z odtwarzaczem MP3 "Dual" P41-2   1 [szt.]25,00    **) 18,75
42.Moto-flex "Dremel" 732T1   1 [szt.]80,00    **) 60,00
43.Szafka narzędziowa szara z 7 szufladami   1 [szt.]200,00    **) 150,00
44.Miniatura parowozu - nieukończony  1  [szt.]1 000,00    **) 750,00
45.Kabina miniatury parowozu - nieukończona   1 [szt.]100,00    **) 75,00
46.Szafka narzędziowa koloru szarego z 4 szufladami 1 [szt.]60,00    **) 45,00
47.Butla gazowa niebieska- propan   1 [szt.]50,00    **) 37,50
48.Piecyk gazowy "Corcho" 70x 40cm   1 [szt.]50,00    **) 37,50
49.Złom stalowy   420 kilogramów0,50zł.  za kilogram *) **) 0,38zł. za kilogram
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

 

 

 

 

 

 LICYTACJE W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2014R.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 12:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: Miastko, ul. Czereśniowa 20/1
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00017237/6]
 
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości  lokalowej - lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łacznej pow. użytkowej 44,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 246/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/22 oraz udziałem w wysokości 246/10000 we własności budynku

Suma oszacowania wynosi 172.720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     129.540,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.272,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 12:45 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy ul. Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: MIASTKO, ARMII KRAJOWEJ 19/7,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00005917/0]

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. 30,00 m2 składający się jednego pokoju, kuchni i łazienki. wraz z udziałem wynoszącym 6/100 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu w niewydzielonych częściach oraz we własności części wspólnych budynku nieruchomości opisanej w KW SL1M/00005404/1

Suma oszacowania wynosi `51.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     38.550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 13:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: Piaszczyna 13/4
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00005685/4]

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku oznaczonym nr 13 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc o pow. użytkowej 27,74 m2 wraz z udziałem w wysokości 151/100 we własności budynków oraz udziałem w wysokości 151/1000w prawie własności gruntu działki nr 53/3

Suma oszacowania wynosi 55.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     41.303,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.507,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników
położonej: 77-220 Koczała, Tęczowa 6/8,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00012997/6]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny z udziałem w prawie własności działki gruntu) znajdująca się w budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,15 m2

Suma oszacowania wynosi 104.540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     78.405,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.454,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright 2014 RegioBiznes
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 2 3