ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko
email: miastko@komornik.pl

Licytacje

LICYTACJE W DNIU 22 WRZEŚNIA 201R.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku  przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników
położonej: Miastko, Tursko 17/4
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00006150/2]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana - działka gruntu nr 78 o pow. 0,2313 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 64,60 m2 (budynek składa się z sieni, przedpokoju, z którego przechodzi się do kuchni i łazienki, natomiast z kuchni dostępne są dwa przejściowe pokoje) oraz  budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 82.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     61.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

LICYTACJE W DNIU 29 WRZEŚNIA 201R. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-09-2014r. o godz. 10:00 w Miastku przy ulicy Klonowej 4 (PPHU Meblomark S.C.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

1Butla gazowa CO2   1 [szt.]50,00    *)  37,50
2Wyrzynarka do drewna " Bruder Mannesman" nr 12895 1 [szt.]130,00    *) 97,50
3Wentylator- suszarka IMQ na 230V   1 [szt.]50,00    *) 37,50
4 Mufy do prądu "Walther"   2 [szt.]25,00 *) 18,75
5Rozdzielacz prądu z licznikiem typu "Sam"   1 [szt.]40,00    *) 30,00
6Zagęszczarka do gruntu "Kipor" KG200, niesprawna, wymaga naprawy
1 [szt.]150,00    *) 112,50
7Pustak szklany 5 opakowań, 19x19x8 cm   50 [szt.]15,00 *) 11,25
8Płytki  ścienne 15x50mm. 20 opakowań270,00202,50
9Wyciągarka ręczna łan\ńcuchowa- kołowrót, zblocze, łańcuch, zaczep
1 [szt.]70,00    *) 52,50
10Drabina aluminiowa malarska wysok. 2,5m   1 [szt.]60,00    *) 45,00
11Podpory do stołu narzędziowego   2 [szt.]50,00 *) 37,50
12Tokarka narzędziowa "Bernardo" Profi 750E, nr 0070112, rok 2007
1 [szt.]4 000,00    *) 3 000,00
13Wiertarka pionowa, "PROMC"   1 [szt.]180,00    *) 135,00
14Ściski metalowe, 7szt.   1 [szt.]10,00    *) 7,50
15Lampa jarzeniowa z kablem YJD-A-17   1 [szt.]10,00    *) 7,50
16Radio z odtwarzaczem MP3 "Dual" P41-2   1 [szt.]25,00    *) 18,75
17Szafka narzędziowa szara z 7 szufladami   1 [szt.]200,00    *) 150,00
18Miniatura parowozu - nieukończony   1 [szt.]1 000,00    *) 750,00
19Kabina miniatury parowozu - nieukończona   1 [szt.]100,00    *) 75,00
20Szafka narzędziowa koloru szarego z 4 szufladami 1 [szt.]60,00    *) 45,00
21Złom stalowy   420kg          210,00        157,50
 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 LICYTACJE W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2014R.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 12:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: Miastko, ul. Czereśniowa 20/1
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00017237/6]
 
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości  lokalowej - lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łacznej pow. użytkowej 44,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 246/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/22 oraz udziałem w wysokości 246/10000 we własności budynku

Suma oszacowania wynosi 172.720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     129.540,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.272,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 12:45 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy ul. Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: MIASTKO, ARMII KRAJOWEJ 19/7,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00005917/0]

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. 30,00 m2 składający się jednego pokoju, kuchni i łazienki. wraz z udziałem wynoszącym 6/100 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu w niewydzielonych częściach oraz we własności części wspólnych budynku nieruchomości opisanej w KW SL1M/00005404/1

Suma oszacowania wynosi `51.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     38.550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 13:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika
położonej: Piaszczyna 13/4
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00005685/4]

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku oznaczonym nr 13 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc o pow. użytkowej 27,74 m2 wraz z udziałem w wysokości 151/100 we własności budynków oraz udziałem w wysokości 151/1000w prawie własności gruntu działki nr 53/3

Suma oszacowania wynosi 55.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     41.303,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.507,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników
położonej: 77-220 Koczała, Tęczowa 6/8,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00012997/6]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny z udziałem w prawie własności działki gruntu) znajdująca się w budynku wielorodzinnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,15 m2

Suma oszacowania wynosi 104.540,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     78.405,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.454,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-10-2014r. o godz. 13:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika:
położonej: Korzybie, ul. Sławieńska 13A/2
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00011180/9]
Przedmiotem licytacji jest prawo własności samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc o pow. użytkowej 35,25 m2 wraz z udziałem  w wysokości 29/100 we własności budynku oraz udziałem w wysokości 29/100 w prawie własności gruntu działii nr 114/2

Suma oszacowania wynosi 61.990,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     46.493,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.199,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

LICYTACJE W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2014R.

 

 

                OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 08:00 76-200 Słupsk ul. Szarych Szergów 12 (parking koło Sądu Rejonowego)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania


1.Ciągnik Siodłowy Scania 400, rok prod. 2001r. nr. rej. GBY30NK 1 [szt.]
24 000,00    **) 18 000,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

               OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2014r. o godz. 10:00 w Zakładzie Handlowo- Usługowym "SAB" Andrzej Syldatk; 84-351 Nowa Wieś Lęborska; Garczegorze 38/2
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.Zamiatarka przyczepna SMB.2 prod. Niemieckiej, rok prod.1995r, ( złom) 1 [szt.]240,00    **) 180,00
2.Ładowarka kołowa L55, rok budowy 1990r niesprawna technicznie, zdekompletowana 1 [szt.]13 000,00    **) 9 750,00
3.widły przyczepne do ładowarki kołowej niesprawnw technicznie 1 [szt.]
60,00    **) 45,00
4.Młot PM 005 punktowo-hydrauliczny niesprawny technicznie ( złom ) 1 [szt.]600,00    **) 450,00
5.Łyżka przyczepna do ładowarki ( złom ), lata osiemdziesiąte 1 [szt.]
50,00    **) 37,50
6.Łyżka przyczepna do ładowarki ( złom ) ładowność 1,1m3 1 [szt.]
100,00    **) 75,00
7.Łyżka przyczepna do ładowarki ( złom )   1 [szt.]50,00    **) 37,50
8.Część zewnętrzna pługa śnieżnego ( złom ) 1 [szt.]15,00    **) 11,25
9.Ramię koparki UTB ( złom )   1 [szt.]240,00    **) 180,00
10.Podwozie z kabiną i silnikiem maszyny budowlanej(koparka Białorus) złom 1 [szt.]800,00    **) 600,00
11.Mieszalnik Mixskret M2240, na podwoziu kołowym. niesprawny technicznie ( złom ) 1 [szt.]1 200,00    **) 900,00
12.Łyżka koparki z elementami hydraulicznymi ( złom ) 1 [szt.]310,00    **) 232,50

13.Młot punktowo-hydrauliczny nieprawny technicznie ( złom ) 1 [szt.]
520,00    **) 390,00

14.Piła spalinowa przesuwna do cięcia asfaltu, Clipper ( złom ) 1 [szt.]
120,00    **) 90,00

15.Młot punktowy-hydrauliczny mały niesprawny technicznie ( złom )
1 [szt.]60,00    **) 45,00
16.Rozciełacz masy Sp 50 fortess Allatto niesprawny technicznie ( złom )
1 [szt.]900,00    **) 675,00
17.Obrotnica koparki UTB złom 1 [szt.]40,00    **) 30,00
18.Łyżka chwytakowa przyczepna mała niesprawna technicznie ( złom )
1 [szt.]70,00    **) 52,50
19.Siodło ciągnika samochodowego złom 1 [szt.]40,00    **) 30,00
20Zwolnica koparki UTB, złom   1 [szt.]220,00    **) 165,00
21.Łyżka przyczepna do ładowarki złom 1 [szt.]110,00    **) 82,50
22.Sztaplarka kołowa VTA rok, prod. 1990 niesprawna technicznie ( złom ) 1 [szt.]4 500,00    **) 3 375,00
23.Koparka Benmak 3.08, obrotowa 55 Kw lata 90-te 1 [szt.]16 200,00    **) 12 150,00
24.Siłownik hydrauliczny wywrotu przyczepy złom 1 [szt.]30,00    **) 22,50
25.Ładowarka kołowa z funkcją kopania AL7C nr. fabryczny 131905100P
1 [szt.]18 000,00    **) 13 500,00
26.Pług śnieżny PEV 340 przyczepny niesprawny technicznie ( złom )
1 [szt.]180,00    **) 135,00
27.Pług śnieżny podwieszany SAM, złom   1 [szt.]50,00    **) 37,50
28.Piaskarko- solarka STA 12-31, rok, prod. 1994r. niesprawna technicznie, złom 1 [szt.]520,00    **) 390,00
29.Przęsła drogowe-ogrodzeniowe wartość złomu 35 sztuk1 [kpl.]320,00    **) 240,00

30.Przyczepa dwuosiowa Wabco, rok prod 1996r. niesprawna
technicznie, ( złom ) 1 [szt.]1 600,00    **) 1 200,00
31.Ładowarka kołowa Hanomag 1053, rok prod. 1993r, niesprawna , złom
1 [szt.]11 000,00    **) 8 250,00
32.Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy niesprawny, złom 1 [szt.]120,00    **) 90,00
33.Silnik wysokoprężny 10 cylindrowy, DEUTZ niesprawny, złom
1 [szt.]250,00    **) 187,50
34.Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy z skrzynią, niesprawny- złom
1 [szt.]250,00    **) 187,50
35.Mosty napędowe ładowarki kołowej niesprawne, złom 3 sztuki
1 [kpl.]450,00    **) 337,50
36.Osie przyczep złom   2 sztuki1 [kpl.]100,00 *) **) 75,00
37.Łyżka przyczepna  ładowarki kołowej niesprawna , złom 1 [szt.]
100,00    **) 75,00
38.Widły przyczepne do ładowarki kołowej złom 1 [szt.]60,00    **) 45,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

 

 

LICYTACJE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA2014

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-10-2014r. o godz. 10:00  w  Miastku przy ulicy Klonowej 4 (PPHU Meblomark S.C.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1Piła formatowa do drewna DPEB -200 r. pr. 1966 1 [szt.]3 100,00    **)
1 550,00
2Piła poprzeczna do drewna ramieniowa   1 [szt.]1 400,00    **) 700,00
3Piła dwutarczowa do drewna Samorobna posuw mechaniczny- częściowy
1 [szt.]800,00    **) 400,00
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-10-2014r. o godz. 09:30 w  Miastku przy ulicy Klonowej 4 (PPHU Meblomark S.C.) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.Nazwa ruchomościIlośćWartość szacunkowaCena wywołania
1.   Koparka linowa KM - 251 Waryński(wędka) - bez numerów identyfikacyjnych 1 [szt.]9 500,00    **) 7 125,00
 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 


Copyright 2014 RegioBiznes
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 2 3