ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko
email: miastko@komornik.pl

Licytacje

 

LICYTACJE W DNIU 30 CZERWCA 2015R.

 


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalskipodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015 o godz. 10:00 pod adresem: ., Ul. Mickiewicza 5, 89-632 Brusy, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 

Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1 Cegła klinkierowa czerwona - brązowa 1 paleta - 728 sztuk cegieł 4 1 701,82 zł** 850,91 zł
2 Gazony betonowe 18 23,38 zł** 11,69 zł
3 Stal zbrojeniowa 600 2 467,53 zł** 1 233,77 zł
4 Wysezonowane bale i deski jesionowe nieobrzynane o grubości 25mm-55mm 13 21 350,50 zł** 10 675,25 zł
5 Wysezonowane bale i deski dębowe nieobrzynane o grubości 25mm-55mm 11 18 155,84 zł** 9 077,92 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

LICYTACJE W DNIU 15 LIPCA 2015R.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalskina podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2015 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Słupsku z siedzibą w Miastku, ul. Armii Krajowej 30, 77-200 Miastko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Włodzimierz Kapłan , położonej w m.   Kawcze, 77-200 Miastko, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1M/00000688/0.

 

Suma oszacowania wynosi 317 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 870,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 716,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ODDZIAŁ/MIASTKO 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnegow kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

LICYTACJE W DNIU 28 LIPCA 2015R.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalskipodaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2015 o godz. 10:00 pod adresem: . ., Ul. Lipowa 32, 62-030 Luboń, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1 Grabie do liści z drutu Świdnica 10 12,77 zł 6,39 zł
2 Grabie do liści Coval 9 20,72 zł 10,36 zł
3 Szpadel spawany BESSTO 7 25,75 zł 12,88 zł
4 Łopata do piasku BESTO B02H0001 7 33,56 zł 16,78 zł
5 Wiadro PCV 20l 5 5,64 zł 2,82 zł
6 Wiadro PCV 12l 6 2,86 zł 1,43 zł
7 Wiadro PCV 15l 7 4,46 zł 2,23 zł
8 Wiadro ocynkowane 12 l 8 11,16 zł 5,58 zł
9 Wiadro ocynkowane 10l 10 10,48 zł 5,24 zł
10 Lina o średnicy 18 pleciona 70 m 1 262,50 zł 131,25 zł
11 Lina o średnicy 20 pleciona 55 m 1 243,65 zł 121,83 zł
12 Lina o średnicy 6 pleciona 290 m 1 165,30 zł 82,65 zł
13 Lina o średnicy 14 pleciona 100 m 1 216,00 zł 108,00 zł
14 Lina o średnicy 16 pleciona 80 m 80 3,07 zł 1,54 zł
15 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1103 2 69,93 zł 34,97 zł
16 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1105 1 127,00 zł 63,50 zł
17 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1204 2 82,22 zł 41,11 zł
18 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1205 1 106,00 zł 53,00 zł
19 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1206 1 116,00 zł 58,00 zł
20 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1207 1 142,00 zł 71,00 zł
21 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1103 2 86,83 zł 43,42 zł
22 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1102 1 67,62 zł 33,81 zł
23 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1202 2 64,55 zł 32,28 zł
24 Drabina aluminiowa wolnostojąca 1101 1 62,00 zł 31,00 zł
25 Drabina Taboret 8001 1 68,80 zł 34,40 zł
26 Drabina aluminiowa rozkładana 4,2m 1 340,00 zł 170,00 zł
27 Drabina aluminiowa opieralna 2m 1 118,39 zł 59,20 zł
28 Sznurek polipropylen 2000 m 8 38,70 zł 19,35 zł
29 Drabina Drewniana opieralna 3,5m 1 189,26 zł 94,63 zł
30 Drabina Drewniana opieralna 4,5m 2 247,68 zł 123,84 zł
31 Drabina Drewniana 4 szczeble 2 68,56 zł 34,28 zł
32 Drabina Drewniana 5 szczebli 2 84,70 zł 42,35 zł
33 Drabina Drewniana 6 szczebli 2 93,77 zł 46,89 zł
34 Drabina Drewniana opieralna 10 szczebli 2 79,66 zł 39,83 zł
35 Drabina Drewniana 7 szczebli 2 103,85 zł 51,93 zł
36 Drabina Drewniana 8 szczebli 2 115,95 zł 57,98 zł
37 Drabina Drewniana 9 szczebli 2 122,00 zł 61,00 zł
38 Drabina Drewniana 10 szczebli 2 134,00 zł 67,00 zł
39 Wózek Paletowy ROL 2 T 1 877,78 zł 438,89 zł
40 Żyłka do podkaszania Stihl 2,4 x 15 10 8,30 zł 4,15 zł
41 Żyłka do podkaszania Stihl 2,7 x 10,7 9 8,88 zł 4,44 zł
42 Żyłka do podkaszania Stihl 1,6 x 15,2 10 6,80 zł 3,40 zł
43 Taśma ostrzegawcza biało-czerwona 100m 12 4,69 zł 2,35 zł
44 Koło taczki o średnicy 400 x 4 1 46,92 zł 23,46 zł
45 Koło taczki o średnicy 400 x 4 3 46,37 zł 23,19 zł
46 Latarka LED Energizer 3 LEW 4 5,37 zł 2,69 zł
47 Latarka LED Energizer 2D 2 23,03 zł 11,52 zł
48 Lina o średnicy 12 Juta 20 m 1 19,04 zł 9,52 zł
49 Lina o średnicy 10 Juta 25 m 1 17,93 zł 8,97 zł
50 Lina o średnicy 10 Juta 30 m 1 20,17 zł 10,09 zł
51 Lina o średnicy 10 Juta 20 m 1 14,57 zł 7,29 zł
52 Lina o średnicy 12 Juta 15 m 1 12,32 zł 6,16 zł
53 Lina o średnicy 10 Juta 10 m 1 7,90 zł 3,95 zł
54 Lina o średnicy 10 Juta 15 m 1 11,21 zł 5,61 zł
55 Lina o średnicy 12 Juta 5 m 10 6,72 zł 3,36 zł
56 Przedłużacz pomarańczowy 20m ACAR 2 28,60 zł 14,30 zł
57 Przedłużacz pomarańczowy 25m ACAR 1 35,21 zł 17,61 zł
58 Gniazdo elektryczne JP 64 ACAR 3 24,04 zł 12,02 zł
59 Lampa warszatowa EASY 3 15,91 zł 7,96 zł
60 Przedłużacz 3m, 4 gniazda z wyłącznikiem EASY 2 25,63 zł 12,82 zł
61 Myjnia Karcher K 5.200 nr. 182996 1 940,92 zł 470,46 zł
62 Siekiera z klinem bez nazwy 1 31,12 zł 15,56 zł
63 Siekiera tradycyjna 1 kg JUCO 1 2,00 zł 1,00 zł
64 Siekiera tradycyjna 1,8 kg JUCO 2 33,59 zł 16,80 zł
65 Siekiera tradycyjna 2 kg JUCO 2 39,39 zł 19,70 zł
66 Siekiera tradycyjna 2,5 kg JUCO 2 48,62 zł 24,31 zł
67 Siekiera tradycyjna 1,25 kg JUCO 2 25,82 zł 12,91 zł
68 Siekiera tradycyjna 1,5 kg JUCO 1 28,48 zł 14,24 zł
69 Piła - ogrodowa Fiskars SW75 4 85,17 zł 42,59 zł
70 Pistolet do pompowania kół CE 1282 1 20,40 zł 10,20 zł
71 Końcówka do przedmuchiwania rurka długa AIR- do sprężarki 1 10,00 zł 5,00 zł
72 Wąż powietrza 5 metrowy - spiralny 1 52,60 zł 26,30 zł
73 Sprężarka do powietrza PANSAM, seria nr. 11200249, rok prod. 2012, zbiornik 24 l 1 374,00 zł 187,00 zł
74 Kosiarka elektryczna Makitta seria nr. 20121200230, model ELM 4110, 1600 W 1 615,77 zł 307,89 zł

  
*) cena za sztukę
**) kwota netto nie  zawiera podatku VAT

Do kwot wylicytowanych należy dodać podatek VAT  w wysokości 23%


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.


Copyright 2014 RegioBiznes
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 2 3