ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko
email: miastko@komornik.pl

Licytacje

LICYTACJE W DNIU 15 WRZEŚNIA 2014R.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2014r. o godz. 09:30 w kancelarii  mieszczącej się 77-200 MIASTKO    ul. Kaszubska 21 Miastko, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości    
należącej  do dłużnika: Włodzimierz Kapłan
położonej: KAWCZE,
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00000688/0]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 128/2 o pow. 0,59 ha

Suma oszacowania wynosi 317.160,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 237.870,00zł.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 77-200 MIASTKO ul. Kaszubska 21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

 

LICYTACJE W DNIU 16WRZEŚNIA 2014R

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-09-2014r. o godz. 12:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników: Anity i Piotra Wowk
położonej: 77-200 Miastko, Biała 14
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00001738/3]
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana składająca się z działki gruntu nr 70/1 o pow. 0,1837 m2. Na nieruchomości posadowiony jest dom składający się z czterech pokoi, dwóch kuchni, trezch korytarzy, łazienki z wc o pow. 125,45 m2

Suma oszacowania wynosi 64.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     48.060,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-09-2014r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku  przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika: GRZEGORZ DAMIAN KURZACZ
położonej: Kępice, Korzybie
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00010757/8]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu nr 166 o pow. 0,3800 ha

Suma oszacowania wynosi 17.760,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     13.320,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.776,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

LICYTACJE W DNIU 22 WRZEŚNIA 201R.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Miastku  przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużników: Jolanty i Bogdana  Lipkowskich
położonej: Miastko, Tursko 17/4
     dla której  Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zam. Wydz. KW
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: SL1M/00006150/2]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana - działka gruntu nr 78 o pow. 0,2313 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 64,60 m2 (budynek składa się z sieni, przedpokoju, z którego przechodzi się do kuchni i łazienki, natomiast z kuchni dostępne są dwa przejściowe pokoje) oraz  budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 82.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     61.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


Copyright 2014 RegioBiznes
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1 2 3